نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور
نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور

 

 

هارموني رنگ در لباس و محيط پيرامون

هارموني رنگ در لباس و محيط پيرامون مهمترين هدف ما از كنار هم گذاشتن ست كردن لباسهاي مختلف، ايجاد هارموني و هماهنگي است. هارموني چيزي است كه خوشايندِ چشم بيننده باشد و حس نظم و توازن را به فرد القاء كند. اگر چيزي فاقد هماهنگي و هارموني لازم باشد، خسته كننده و آشفته به نظر خواهد آمد. در يك حالت اين تجربه ي ديداري آنقدر ملايم و يكنواخت مي شود كه بيننده را درگير نمي كند. مغز انسان اطلاعات با قدرت انگيزش پايين را رد مي كند، مثل مجموعه هاي تك رنگ با بافت و طرح يكسان. در حالت ديگر، تجربه ي ديداري آنقدر تكرار شونده و خسته كننده مي شود كه بيننده طاقت نگاه كردن به آن را نخواهد داشت. مغز انسان چيزي را كه قادر به تعديل و فهم آن نباشد، مثل چهار طرح و رنگ متناقض و متضاد در يك مجموعه، را پس زده و رد ميكند. به طور خلاصه، يكپارچگي بيش از حد باعث انگيزش بسيار پايين و پيچيدگي افراطي نيز باعث انگيزش بيش از حد خواهد شد. در اين ميان، هارموني و هماهنگي تعادل پويا خواهد بود.

dddddd.gif (400×300)

رنگ هسته: رنگ غالب در طرح رنگ به شمار مي رود. اين رنگ، رنگِ آيتم اصلي مجموعه ي شماست مثل كت يا ژاكت. رنگ تكيه: رنگ دوم يا گاهاً سوم طرح رنگ شماست.

 ين رنگ مي تواند متمم، سه گانه، شبيه يا خنثي باشد. ثلاثي: اولين يا عمده ترين رنگ هاي سه گانه در چرخه (يا طيف) رنگ، قرمز، آبي و زرد هستند. (كت و شلوار آبي نفتي، پيراهن زرد كمرنگ، و كراوات شرابي) اينها رنگ هاي خالص ناميده مي شوند چون تركيب كردن آنها با هم يا با سفيد يا سياه تناسب ايجاد مي كند. ثلاثي دوم رنگ ها در چرخه ي رنگ، نارنجي، سبز و بنفش است.

 اين ثلاثي از تركيب دو رنگ اول باهم به وجود آمده است. تركيب زرد و قرمز، نارنجي مي سازد، تركيب زرد و آبي، سبز درست مي كند و تركيب آبي و قرمز، بنفش مي سازد. رنگ هاي متمم:

 اين رنگ ها رنگ هايي هستند كه در چرخه ي رنگ كاملاً متضاد و روبه روي هم قرار گرفته اند.

 وقتي اين رنگ ها در كنار يكديگر قرار بگيرند، يكديگر را تشديد كرده و يكديگر را روشن تر نشان مي دهند. رنگ هاي سبز و قرمز مقابل همديگر قرار گرفته اند، به همين دليل است كه شلوار ارتشي با كت يا پيراهن شرابي يا زرشكي اينقدر زيبا به نظر مي رسد.

آبي هم در مقابل نارنجي قرار گرفته است، از اينرو طلايي، زنگاي و قهوه اي متمم سايه هاي مختلف رنگ آبي به حساب مي آيند. رنگ هاي مشابه: (اين رنگ ها همچنين به رنگ هاي مجاور، رنگ هاي هماهنگ و رنگ هاي مرتبط نيز خوانده مي شوند). اين رنگ ها، رنگ هايي هستند كه در چرخه ي رنگ در كنار يكديگر قرار گرفته اند. اين رنگ ها از اينرو ايجاد هارموني مي كنند كه كمي از رنگ يكديگر را در خود دارند. براي مثال مي توان از شلوار آبي، پيراهن سبز-آبي و كت بنفش نام برد. رنگ ها گرم و سرد: خانواده هاي رنگ هاي مجاور و مشابه شامل رنگ هاي گرم (قرمز، نارنجي، زرد) و رنگ هاي سرد (سبز، آبي بنفش) مي شود. طراحان معمولاً طرح هاي رنگي را بر اساس دو يا سه رنگ مرتبط مي سازند. دو رنگ گرم را با يك يا دو رنگ سرد انتخاب كنيد، يا دو رنگ سرد را با يك رنگ گرم انتخاب كنيد، بااينكار تعادل پويا ايجاد خواهيد كرد. مثال: كت و شلوار آبي نفتي، پيراهن آبي روشن، و كراوات قرمز. يا پيراهن زرد، كت زنگاري و شلوار آبي. رنگ هاي خنثي: رنگ هاي خنثي شامل سايه هاي سفيد، سياه، خاكستري و خرمايي مي شود. از رنگ هاي خنثي مي توان در تركيب با همه ي رنگ ها يا تركيب با خودشان استفاده كرد. شلوار خاكي، پيراهن سفيد، و يك ژاكت خاكستري، مجموعه اي از رنگ هاي خنثي را ايجاد ميكند. درست است كه رنگ هاي خنثي اگر باهم استفاده شوند پويا نخواهند بود، اما ظاهري زيبا را به وجود مي آورند. 

رنگ هاي سياه، سفيد، خاكستري و قهوه اي در چرخه ي رنگها، جدا از هم نيستند، اما از نسبتهاي مختلف قرمز، زرد و آبي ساخته شده اند. براي ساخت رنگهاي خنثي مي توان سه رنگِ رنگ هاي اصلي يا اوليه را باهم يا يكي از رنگ هاي اوليه را با يكي از رنگ هاي ثانويه (رنگ هاي ثانويه از تركيب دو نوع از رنگ هاي اوليه ساخته مي شوند) تركيب كرد. براي مثال: چطور قهوه اي بسازيم؟

 براي اين منظور بايد يك رنگ را با رنگ متمم آن تركيب كرد. آبي و نارنجي را باهم، بنفش و زرد را باهم، سبز و قرمز را باهم تركيب كنيد. هركدام از اين تركيبات نوع مختلفي از قهوه اي مي سازد. چطور خاكستري بسازيم؟ كمي نارنجي (يا زرد و قرمز) را با آبي مخلوط كنيد و بعد كمي سفيد به آن اضافه كنيد. همچنين مي توانيد آبي را با يكي از رنگ هاي خاك، مثل قهوه اي مايل به زرد يا قهوه اي سوخته تركيب كنيد. نكته: بايد به تُن (اضافه كردن خاكستري)، ته رنگ (اضافه كردن سفيد) و سايه ي (اضافه كردن سياه) رنگ (رنگ خالص) دقت داشته باشيد. سبز و قرمز رنگ هاي متمم يكديگر هستند اما اگر سبز خالص را با قرمز تركيب كنيد خيلي كريسمسي به نظر خواهيد آمد كه فقط براي روزهاي كريسمس مناسب است! اما شرابي يا زرشكي و سبز ارتشي تناسب فوق العاده اي باهم دارند. همچنين مي توانيد دست از تركيب رنگ برداشته و تك فام شويد:

 تك فام: يعني همه چيز از يك رنگ باشد اما از سايه ها و ته رنگ ها و تُن هاي مختلف. درمورد آبي مي توان كت و شلوار سرمه اي، پيراهن آبي كمرنگ، كراوات آبي تيره و ... را نام برد.

با استفاده از نقش و بافت مي توان در اين تركيب كمي تقابل ايجاد كرد. بعضي از آيتم هاي لباستان بايد صاف و نرم باشند، برخي بايد بافتي زبر داشته باشند، بعضي از آنها مي توانند طرحدار باشند و بقيه ساده و... 

نكاتي درمورد گوشه ي جيب كت: به هيچ عنوان رنگ كراوات يا پراهنتان را با رنگ گوشه ي جيب كتتان يكي نكنيد. اگر اصرار داريد كه اين رنگ ها يكي باشند، از رنگ پيراهن استفاده كنيد و به هيچ عنوان با رنگ كراواتتان يكي نكنيد. براي داشتن ظاهري رسمي تر از پيراهن هاي ساده استفاده كنيد. زماني در دهه ي چهل بود كه آقايان رنگ كراواتشان ر ا با رنگ گوشه ي جيبشان سِت ميكردند اما خوشبختانه آن زمان سپري شده است. مكتبي است كه اعتقاد دارد جنس كراوات، كت و گوشه ي جيب كت نبايد يكسان باشد. اگر كراواتتان ابريشمي است، گوشه ي جيبتان بايد لينِن باشد. و اگر كت و شلوارتان فاستوني است بهتر است از گوشه ي جيب پشمي يا كشمير استفاده كنيد.

 البته اين تئوري چندان هم بد نيست اما ابريشم و سيلك هنوز هم با همه چيز خوب سِت مي شود. نكات مهم: ي رنگ هاي فصلي: استفاده از بعضي رنگ ها در زمان بخصوصي از سال بهتر است. مثلاً سايه هاي زرد معمولاً براي تابستان، رنگ هاي زنگاري، قهوه اي، سبز و زرشكي براي پاييز مناسب است. پوشيدن لباس زرد رنگ در پاييز و لباس زنگاري در تابستان كمي نامتناسب است. ي به تباين و تقابل رنگ ها دقت كنيد. يك آيتم روشن را با دو آيتم تيره يا يا آيتم تيره را با دو آيتم روشن سِت كنيد. مثال: كت و شلوار ذغالي، پيراهن سفيد و كراوات قرمز، يا كت و شلوار خرمايي يا پيراهن زرد و كراوات سبز، يا شلوار خاكي با يك پيراهن آبي تيره. ي ارزش رنگ ها: رنگ هاي تيره شما را لاغرتر نشان مي دهد، درحاليكه رنگ هاي روشن برجسته شده و چاق تر نشانتان مي دهد. رنگهاي تيره رسمي تر از رنگ هاي روشن است. اين اطلاعاتي بود كه اغلب هنرمندان و طراحان داخلي از آن استفاده مي كنند. حالا شما هم مي توانيد با استفاده از اين اطلاعات رنگ لباسهايتان را طرح ريزي كنيد.

نوشته شده نقاش ساختمان از شهريار

بهترين نقاش ساختمان از شهريار

كار بلد ترين نقاش ساختماني از شهريار


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۰۴:۲۷ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

يك راه حل ارزان و خيلي اسان براي از بين بردن رنگ زرد سقف (زنجاب)   

 نقاشي ساختمان قلي پور در كرجkhnk.gif (400×200)

يك راه حل ارزان و خيلي اسان براي از بين بردن رنگ زرد سقف (زنجاب)

 

در اكثر منازلي كه سقف انها توسط رنگ پلاستيك پوشيده شده است.بعد ازگذشت مدتي مشاهده ميشود كه در نقاطي از سقف به دلايلي از قبيل خراب بودن گچ زير كار و يا رطوبت رنگ زردي به چشم ميخورد،كه غير قابل شستشو نيز مي باشند.

 

اگر شما قصد نقاشي منزل خود را نداريدما در (خانه رنگ و كاغذ ديواري) با يك روش خيلي ساده و ارزان مشكل زنجاب سقف شما را حل منماييم.

 

 در اولين حركتي كه انجام  شما بايستي مقداري (وايتكس) و يا سفيد كننده روي يك تكه پارچه بريزيد.

 

و در نتيجه دومين عملي كه شما انجام ميدهيد اين است كه پارچه را بر روي ان سطحي از سقف كه زرد رن است بكشيد و اين عمل را انقدر انجام دهيد تا سطح مورد نظرتان كاملا سفيد گردد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۲۳:۵۷ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

نقاشي ساختمان قلي پور با مديريت بابك قلي پور 


آماده ارايه خدمات نقاشي ساختمان در استان تهران و كرج
 
نقاشي روغني و نقاشي ساختمان پلاستيك بلكا 
hhhhh.gif (400×300)
انجام و اجراي مولتي كالر 
 
نقاشي ساختمان قلي پور را با نام بابك قلي پور بشناسيد
 
رنگ زدن درب ساختمان و رنگ آميزي ديوار ها و سقف سالن و اتاق خواب 
09127680354 بابك قلي پور
dddddd.gif (400×300)

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۱:۱۳ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

انجام امور نقاشي ساختمان ، مولتي كالر ، پوشش هاي سلولزي ، رنگهاي روغني بدون بوي آكرليك و سان ماركو ، رنگ هاي پلاستيكي با بالاترين كيفيت 

گروه ما با كسب بيش از 15 سال تجربه و دانش در زمينه نقاشي و تزئينات داخلي و خارجي ساختمان با مرغوب ترين رنگها و مصالح ساختماني موجود در بازار مجري هزاران پروژه كوچك و بزرگ در اقصي نقاط استانهاي البرز و تهران بوده و آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزيز ،سازمانها ، ادارات و مدارس و دانشگاه ها ميباشد .

naghashi.org-2.gif (992×850)

نقاشي ساختمان در كرج

نقاشي ساختمان در مهرشهر

نقاشي ساختمان در گوهردشت

نقاشي ساختمان در عظيميه

نقاشي ساختمان در فرديس

نقاشي ساختمان در هشتگرد و نظرآباد

hhhhh.gif (400×300)

 

gsdddfg.gif (670×850)

نقاشي ساختمان, قيمت نقاشي منزل, قيمت نقاشي ساختمان, رنگ آميزي ساختمان, رنگ ساختمان,نقاشي ساختمان|قيمت|رنگ آميزي خانه, قيمت نقاشي ساختمان, نقاشي ساختمان درسراسر ايران,خدمات نقاشي ساختمان, نقاشي ساختمان تهران, نقاشي ساختمان مدرن, نقاش ساختمان, نقاشي خانه,نقاشي ساختمان و دكوراسيون منزل در كرج-, اجراي نقاشي ساختمان, مدل نقاشي ساختمان, نقاشيساختمان قيمت

 

كيفيت راهي است بي پايان

 

قيمت توافقي و بازديد در محل رايگان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۱:۴۷ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

باسلام و خسته نباشيد خدمت شما بازديد كننده محترم

, پمپ نقاشي ساختمان, سايت نقاشي ساختمان, اجرا نقش ساختمان, رنگ آميزي نماي ساختمان, نقاشيساختمان و پتينه, پتينه كاري و نقاشي ساختمان, نقاشي ساختمان با رنگ درجه يك, نقاشي ساختمان با رنگدرجه 1, نقاشي كردن خانه, نقاش براي ساختمان, نمونه كارهاي نقاشي ساختمان, نمونه كارنقاشيساختمان

نقاشي ساختمان شهريار

nemone-kar-001-4.png (295×394)

نقاشي ساختمان شهريار با تجربه وسابقه كاري 20ساله وبا بهره گيري از كادري مجرب وحرفه اي ومتعهد

 

در جهت اجرا ي(نقاشي ديوارها.نقاشي سقف.درب وپنجره.دربهاي چوبي وفلزي.چهارچوب.درب كوچه. كابينت.

 

ديوارهاي سيماني وبتني .رنگ كاري سطوح چوبي.)وغيره  در تمام نقاط تهران وحومهآماده ارائه خدمات به شماعزيزان ميباشد.

 

 naghashi.org_.gif (490×80)

 

 

برچسب‌ها: 

نقاشي ساختمان در تهران وپرديس,نقاشي ساختمان تك,نقاشي ساختمان,نقاشي ديوار,نقاشي سقف,نقاشي ديوارهاي سيماني وبتني,رنگ كاري سطوح چوبي ,نقاشي در حومه,نقاشي درب وپنجره,نقاشي دربهاي فلزي وچوبي,نقاشيدرب كوچه,, شهريار

 

naghashi.org-2.gif (992×850)


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۲۷:۰۱ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

باز سازي ساختمان و تغيير دكوراسيون منزل

 

باز سازي گچ كاري و نقاشي ساختمان

 

گروه نقاشي ساختمان قلي پور با تجربه چندين ساله در امور ساختمان و با داشتن كارشناس فني

 

 باز سازي نوسازي و طراحي ساختمان و با همكاري تمام اكيپ هاي اجرايي ساختمان با

خدمات زير در خدمت شما همشهريان عزيز تهراني ميباشد

 

اجراي سقفهاي كاذب كناف_اجراي گچ كاري_سفيد كاري_اجراي ابزار كاري_اجراي نور مخفي

 

اجراي تاسيسات ساختمان_لوله كشي_رفع نم ساختمان_رفع نم سرويسهاي بهداشتي منازل

 

اجراي كاشي كاري_اجراي كابينت آشپزخانه_تغيير دكوراسيون منزل_نو سازي ساختمان

اجراي پاركت _لمينت_اجراي برق ساختمان_آنتن مركزي ساختمان_تخريب و باز سازي آپارتمان

 

نقاشي ساختمان_مولتي كالر _كاغذ ديواري _پتينه _كنيتكس_رولكس_رنگهاي پايه آّب

تخريب.طراحي.دكوراسيون داخلي و باز سازي منزل

 

شما ميتوانيد براي مشاوره و اجراي تمامي خدمات ذكر شده بالا با ما تماس بگيريد و با

 

كارشناس باز سازي ما از هزينه ها و مراحل اجراي باز سازي منزل خود اطلاع كسب كنيد

براي باز سازي منزل خود آخرين تماس را با ما بگيريد

 

با ما تماس بگيريد.(بازديد رايگان)

 

گچ بري دستي ساختمان+گچ كاري سفيد كاري ساختمان با قيمت مناسب

 

 

فرق مولتي كالر با اكروليك,

فرق رنگ روغني با اكروليك,

قلم نقاشي ساختمان شهريار,

انواع نقاشي ساختمان شهريار,

سوالات در مورد نقاشي ساختمان شهريار,

روش تمييز كردن ديوار,

شست شوي ديوار,

رنگ كردن در,

رنگ كاري درها,

رنگ كاري در,

توافق نامه نقاشي ساختمان شهريار,

مراحل نقاشي ساختمان شهريار,

مزد نقاشي ساختمان شهريار,

اكرليك,

بدون بو,

بدون بو سريع و قابل شستشو ,

پلاستيك,

بتونه,

سمباده  كاري,

فضاي داخلي خانه,

ه رنگ كردن اتاقها,

رنگ قرمز,

موضوعات مرتبط: باز سازي گچ كاري و نقاشي ساختمان 

برچسب‌ها: باز سازي ساختمان و تغيير دكوراسيون , بازسازي و نقاشي ساختمان , نقاشي ساختمان و بازسازي , نقاش ساختمان و بازسازي , نقاشي و باز سازي

نقاشي ساختمان قلي پور را فقط با نام بابك قلي پور و با شماره 09127680354 بشناسيد اينجانب هيچگونه برادر يا خويشاوند با نام خانوادگي قلي در سايت نقاشي ساختمان ندارد لطفا با شماره بالا تماس بگيريد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۳:۰۲ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

با عرض سلام خدمت شما بازديد كننده محترم

 

موضوع :سبكها وطرح هاي جديد نقاشي ساختمان در شهريار

 

نقاشي ساختمان در سالهاي اخيرتغييرات وتحولات بسياري داشته است

 

در گذشته نقاشي ساختمان به طور ساده ويكنواخت اجراء ميگرديد

naghashi.org-5.gif (400×100)

مثلا سطوح كار در اكثر منازل يك مدل وساده بود نقاشي ساختمان فقط با قلم

 

مو انجام مگرديد وبسيار زمان بر وبي كيفيت  بود اماامروزه با قلتك هاي مختلف

 

خيلي سريع تروبا كيفيت تر انجام مي گردد نوعي نقاشي ساختمان با نام

gsdddfg.gif (670×850)

پتينه كاري به كارهاي نقاشي ساختمان اضافه گرديده است كه با استقبال بي نظير

 

مردم روبه رو شده است ونقاشي ساختمان را به نهايت زيبايي رسا نيده است

 

نقاشي ساختمان تك براي اجراي نقاشي ساختمان  وپتينه كاري ساختمان در خدمت

hhhhh.gif (400×300)

شما عزيزان ميباشد براي آگاهي از نقاشي ساختمان  شهريار وپتينه كاري

 

برچسب‌ها: نقاشي ساختمان قلي پور با مديريت بابك

 

شهريار :سبك ها وطرحهاي جديد نقاشي ساختمان,تغئيرات در نقاشي ساختمان,قلتكهاي نقاشي ساختمان,پتينه كاري,قيمت پتينه,قيمتهاي پتينه كاري,قيمت نقاشي ساختمان,شماره تلفن نقاش,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۸:۵۰ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

با عرض سلام خدمت شما بازديد كننده محترم سايت  نقاشي ساختمان 

نقاشي خانه در تهران با مديريت بابك قلي پور در تهران و كرج و شهرستان هاي همجوار آن 

با بهترين اكيپ نقاشي ساختمان در تهران و كرج 

عقد قرارداد

نقاشي ساختمان قلي پور را با نام بابك و با شماره تلفن زير بشناسيد

اين روزها تماس هاي زيادي از سوي همشهريان عزيز با ما گرفته ميشود

khnk.gif (400×200)

مبني بر اين

 

كه آيا خانه خود را با رنگ روغني نقاشي كنيم و يا با رنگهاي مولتي كالر؟

 

اول از همه به اين نكته اشاره ميكنم كه انسان با افكار و تخيلات

خود زندگي ميكند و هيچ اشكالي

 

ندارد كه  رنگهاي گوناگون را تجربه كند وبه محيط زندگي خود

 

تنوع گوناگون بدهد.

gsdddfg.gif (670×850)

اما از نظر كيفيت و ماندگاري و شست شوي مناسب براي خانه

 

جواب اين سئوال اين است كه

 

رنگ روغني به مراتب قابليت شست شوي بهتر.

http://naghashi.org

ماندگاري بالاتر.كيفيت مناسبتر و پاكيزگي بيشتري نسبت به مولتي كالر دارد

 

 

 

رنگهاي مولتي كالر به دليل داشتن برجستگي هاي خشك و خشن

 

امكان داشتن سطحي ساف و

 

سيقلي را از شما ميگيرند به طوري كه شما اگر بخواهيد بعد از چند سال كه

 

خانه خود را مولتي كالر

 

كرديد بخواهيد دوباره خانه خود را رنگ روغني بزنيد

 

كار بسيار سختي خواهيد داشت.

برجستگي هاي موجود بر روي مولتي كالر به راحتي از بين نميروند پس

IMG_2892.jpg (2448×3264)

شما بايد هزينه دو برابري يراي

 

رنگ آميزي مجدد خانه خود پرداخت كنيد تا ديوارهاي خانه تان 

 

به حالت اول خود برگردد.

 

رنگهاي مولتي كالر محيط را از آن چيزي كه هست كوچكتر نشان ميدهند

 

ولي رنگ دقيقا عكس اين

 

عمل را نشان ميدهد به طوري كه شما با انجام رنگ آميزي رنگ روغني

 

با رنگهاي روشن فضاي بزرگتري

 

در ظاهر خواهيد داشت.

 

رنگ مولتي كالر براي خانه مسكوني پيشنهاد مناسبي نخواهد بود

 

ولي ميتوان

 

از رنگهاي مولتي كالر براي مجتمع هاي عمومي پاركينگها شركتها

 

و اداره هاي كه از يك نواختي ديوارها

 

رنج ميبرند استفاده كرد همچنين رنگهاي مولتي كالر از نشان دادن موج

 

ديوارها و سقفها تا حدي ميكاهند.

 

براي اجراي بهترين رنگها و نقاشي ساختمان با ما همراه باشيد

 

 

موضوعات مرتبط: رنگ روغني بهتر است يا مولتي كالر 

برچسب‌ها: مولتي كالر بهتر است يا رنگ , رنگ روغني بهتر است يا مولتي كالر , رنگ يا مولتي كالر , مولتي كالر چيست , رنگ اكريليك يا مولتي كالر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۴:۳۵ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

با عرض سلام خدمت شما بازديد كننده محترم سايت  نقاشي ساختمان 

 

اين روزها تماس هاي زيادي از سوي همشهريان عزيز با ما گرفته ميشود

vbvbnghj.png (625×384)

مبني بر اين

 

كه آيا خانه خود را با رنگ روغني نقاشي كنيم و يا با رنگهاي مولتي كالر؟

 

اول از همه به اين نكته اشاره ميكنم كه انسان با افكار و تخيلات

naghashi.org-2.gif (992×850)

خود زندگي ميكند و هيچ اشكالي

 

ندارد كه  رنگهاي گوناگون را تجربه كند وبه محيط زندگي خود

khnk.gif (400×200)

تنوع گوناگون بدهد.

 

اما از نظر كيفيت و ماندگاري و شست شوي مناسب براي خانه

 

جواب اين سئوال اين است كه

 

رنگ روغني به مراتب قابليت شست شوي بهتر.

 

ماندگاري بالاتر.كيفيت مناسبتر و پاكيزگي بيشتري نسبت به مولتي كالر دارد

 

 dddddd.gif (400×300)

 

رنگهاي مولتي كالر به دليل داشتن برجستگي هاي خشك و خشن

 

امكان داشتن سطحي ساف و

 

سيقلي را از شما ميگيرند به طوري كه شما اگر بخواهيد بعد از چند سال كه

 

خانه خود را مولتي كالر

 

كرديد بخواهيد دوباره خانه خود را رنگ روغني بزنيد

 

كار بسيار سختي خواهيد داشت.

IMG_0717.jpg (546×410)

برجستگي هاي موجود بر روي مولتي كالر به راحتي از بين نميروند پس

 

شما بايد هزينه دو برابري يراي

 

رنگ آميزي مجدد خانه خود پرداخت كنيد تا ديوارهاي خانه تان 

 

به حالت اول خود برگردد.

 

رنگهاي مولتي كالر محيط را از آن چيزي كه هست كوچكتر نشان ميدهند

 

ولي رنگ دقيقا عكس اين

naghashi.org-3.gif (670×850)

عمل را نشان ميدهد به طوري كه شما با انجام رنگ آميزي رنگ روغني

 

با رنگهاي روشن فضاي بزرگتري

 

در ظاهر خواهيد داشت.

 

رنگ مولتي كالر براي خانه مسكوني پيشنهاد مناسبي نخواهد بود

 

ولي ميتوان

sdsdsdd.gif (400×200)

از رنگهاي مولتي كالر براي مجتمع هاي عمومي پاركينگها شركتها

 

و اداره هاي كه از يك نواختي ديوارها

 

رنج ميبرند استفاده كرد همچنين رنگهاي مولتي كالر از نشان دادن موج

 

ديوارها و سقفها تا حدي ميكاهند.

 

براي اجراي بهترين رنگها و نقاشي ساختمان با ما همراه باشيد

 

 

موضوعات مرتبط: رنگ روغني بهتر است يا مولتي كالر 

برچسب‌ها: مولتي كالر بهتر است يا رنگ , رنگ روغني بهتر است يا مولتي كالر , رنگ يا مولتي كالر , مولتي كالر چيست , رنگ اكريليك يا مولتي كالر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۳:۱۵ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

با عرض سلام خدمت شما بازديد كننده محترم از اينكه نقاشي ساختمان شهريار را انتخاب كرده ايد متشكريم.

 

توضيحاتي در مورد اجراي نقاشي ساختمان.

naghashi.org-2.gif (992×850)

رنگ آميزي ساختمان در چند مرحله صورت ميگيرد چنانچه مراحلي كه توضيح داده ميشود

 

به نوبت انجام گيرد يعني يك كار خوب وبي نقص انجام شده است.

 

1   اگر زير كار گچ باشد بايد تيغ كشي شده وروغن زير كار بخورد.

 

2  بتونه سر تاسري بر روي تمام سطوح گچي كشيده شود.

 

3 سمباده پوست آب كشيده وآستر اول بخورد.

naghashi.org-3.gif (670×850)

4  لكه گيري شده ودوباره سمباده كشيده وآستر دوم بخورد.

 

5  سمباده نرمي برسطوح كشيده ورنگ رويه يا همان رنگ آخر بخورد.

 

واگر زير كار رنگ باشد مرحله 1حذف شده ودرمرحله 2بجاي بتونه سرتاسري به تعميرات رنگ قبلي مثل

dddddd.gif (400×300)

ترك .پوسته. وخرابي هاي ديگربايد پرداخته شود. توجه داشته باشيد كه كار درجه يك بدين صورت انجا ميشود

 

نقاشي ساختمان شهريار براي اجراي رنگ آميزي مدرن وكلاسيك منازل شما همه روزه آماده خدمات رساني به شما عزيزان ميباشد

sdsdsdd.gif (400×200)

شهريار

 

برچسب‌ها: 

 

مراحل اجراي نقاشي ساختمان,نقاشي ساختمان,اجراي نقاشي ساختمان,تعميرات رنگ,تعميرات ترك,تعميرات پوسته رنگ,رنگ آميزي مدرنوكلاسيك,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۶:۰۴ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]
کد کج شدن تصویر
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 20
دیروز : 94
افراد آنلاین : 1
همه : 42765
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
کد کج شدن تصویر