نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور
نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور

نقاشي ساختمان در بلوارستاري

 

 

     اطلاعاتي درباره سند بلاست فلزات

 

 
يكي از معمولي ترين راهها براي حفاظت مخازن، خطوط لوله، سازه هاي فلزي و بدنه كشتيها در مقابل عوامل خورنده محيط، پوشش به وسيله رنگها، رزينها و عايقهاست. داشتن يك سطح مناسب، تميز و عاري از هرگونه زنگ زدگي جهت اجراي پوشش لازم و ضروري مي باشد .
براي تميز كاري سطوح در ابعاد كوچك روش هاي سنگ زني،سمباده زني و برس زني و در ابعاد وسيع تجاري آن يعني سند بلاست(ماسه پاشي)انجام مي گيرد.

 

عمليات سند بلاست عمدتا جهت نيل به دو هدف انجام مي شود:

1- زدودن و برطرف نمودن جرمهاي خارجي و زنگ زدگي و رسيدن به سطح فلز
2- ايجاد پروفيل(زبري)مناسب در سطح فلز جهت چسبندگي بهتر فيلم پوشش جهت حفاظ،سند بلاست بسته به نياز در درجات مختلف اجرا مي شود، جدول زير معرف چهار درجه متداول اجراي سند بلاست و نماد آنها در استانداردهاي سوئد و امريكاست.

سند بلاست بوسيله ذرات مختلف مانند ماسه سيليسي، گريت آهن، پودر اكسيد آلومينيوم و غيره انجام مي پذيرد كه هر كدام سطح مخصوص به خود را از حيث رنگ و درجه صافي ارائه ميدهند.هر قدر دانه بندي و مش ذرات درشت تر باشد پروفيل ايجاد شده سطح زبرتر خواهد بود؛ البته اين امر به عوامل ديگري مانند فشار هواي مصرفي و

فاصله يا زاويه برخورد ذرات نيز بستگي دارد.
خلاصه اي از روش و شرايط اجرايي عمليات سندبلاست و رنگ آميزي مخزن

بعد از داربست بندي و آماده سازي سطح جهت رنگ اميزي مخزن به شرح و تحت شرايط ذيل  كار اجرا مي گردد:

ابتدا كليه وسايل و تجهيزات و مصالح مورد نياز از قبيل كمپرسور باد، ميكسر بادي، همزن، پمپ ارلس، ماسه و داربست به پاي كار انتقال مي يابد. كليه ماشين آلات ، تجهيزات ، ابزار و مصالح مورد استفاده در عمليات هاي سند بلاست و رنگ آميزي بايد مطابق استاندارد هاي ذيربط بوده و مورد تاييد واحد نظارت پروژه باشد.

 با لحاظ شرايط جوي و مساعد بودن هوا سندبلاست كه عمدتاً بر اساس استاندارد سوئدي SA2 1/2 انجام       مي گيرد، شروع و پس از اتمام سندبلاست هر ناحيه در همان روز 20 دقيقه بعد از هواگيري و تميز نمودن سطح كار لايه اوليه رنگ (پرايمر) اتيل سيليكات يا زينك ريچ اپوكسي اعمال مي گردد. اجراي رنگ آميزي مراحل بعدي و لايه هاي مياني و نهايي بايد پس از شتشوي سطح كار با دستگاه واتر جت و خشك شدن سطح صورت مي پذيرد. البته قبل از رنگ آميزي هر لايه عمليات تاچ آپ در محل هايي مثل لبه ها و گوشه هاي كار و محل درز جوشها و نقاطي كه احياناً عيوبي وجود داشته باشد انجام مي شود. در هر مرحله و پس از 24 تا 48 ساعت بر روي سطح خارجي مخزن و تا 72 ساعت برروي سطح داخلي مخزن البته پس از تاييد دستگاه نظارت و رعايت مسائل فني از قبيل ضخامت مناسب لايه، تميزي كار و عدم وجود شُره رنگ، آور اسپري (Over Spray) ، خلل و فرج سطح رنگ و هر نوع عيب ديگر، عمليات

رنگ آميزي لايه بعدي اجرا مي شود.


نكات

به منظور رعايت ايمني و بهداشت كار در داخل مخزن بايد از فن هاي ضد جرقه استاندارد و داربست بندي مطمئن استفاده گردد.

هنگام رنگ آميزي بايد توجه داشت كه نوع تيپ هاي مورد استفاده بر روي گان ايرلس طبق استاندارد كارخانه سازنده رنگ باشد.

سندبلاست نوع SA 2 1/2 با مس باره بايد بطوري انجام گردد كه تمامي ميل اسكيل هاي روي سطح كار و درون خلل و فرج سطح خارج و كاملاً تميز شود بطوري كه سطح تماماً به رنگ آلومينيومي بشود.

ميزان زبري سطح فلز پس از سندبلاست آن توسط دستگاه رافنس گيج اندازه گيري مي شود.

هنگامي كه نقاش شروع به رنگ آميزي مي كند بايد فاصله گان خود را تا سطح كار حدود 50 سانتي متر  و  با زاويه اي نسبتاً مايل ثابت نگه دارد تا از آور اسپري شدن سطح جلو گيري نموده و رنگ را نيز هدر ندهد و يك سطح يكنواخت بدست دهد.

در زمانهايي كه سطح فلز دچار رطوبت و شبنم مي باشد اجراي سندبلاست ممنوع مي باشد. همچنين اجراي عمليات سند بلاست با سليس يا مس باره خيس يا شبنم زده مجاز نمي باشد.

رنگ لايه نهايي (فاينال) بايد بطوري اجرا شود كه هيچگونه سايه روشن روي سطح رنگ آميزي شده ديده نشود و يك رنگ كامل و يكدست اجرا گردد.

هنگام رنگ آميزي نقاش بايد يك دستگاه وت گيج (تر سنج) در دست داشته باشد و ضخامت رنگ خود را در مراحل مختلف اجرا مورد ارزيابي قراردهد تا ميزان پاشش رنگ بر روي سطح را كنترل نمايد.

ميزان چسبندگي رنگ پس از اعمال هر لايه و سفت شدن آن بايد بوسيله ابزار تست چسبندگي از قبيل نوار سنجش چسبندگي بر اساس استاندارد هاي ذيربط مورد

http://naghashi.org/

ارزيابي قرار گيرد.

هر نوع عيب و نقص احتمالي بر روي سطح نهايي بايد بگونه اي ترميم گردد كه سطح نهايي كار يكداستيل هستند قبل از سندبلاست بايد توسط كاور پوشانده شود.

كليه تستها از قبيل ضخامت سنجي بر اساس روشهاي اعلام شده در استاندارد SSPC-PA2 انجام      مي گيرد. تمامي دستگاههاي مورد استفاده  در تستها بايد بطور مداوم كاليبره شود. دستگاه ميكرو تست بايد بعد از هر اندازه گيري توسط كاليبراسيون آن

دستگاه كاليبره شود.

چسبندگي لايه پرايمر اتيل سليكات بايد به گونه اي باشد كه حداكثر يك دقيقه پس از اعمال رنگ نتوان با خراش ناخن يا شئي فلزي لايه رنگ را از سطح جدا كرد.

معمولاً شركت مجري رنگ آميزي و توليد كننده رنگ مشتركاً كار اجرا شده را به مدت دو سال از حيث هر نوع كيفيتي گارانتي مي نمايند. اين شركت با توجه به سوابق كاري اجرا شده و در صورت استفاده از مواد با كيفيت توليد شده توسط شركتهاي مورد تاييد شركت نفت كيفيت كار را به مدت پنج سال گارانتي  مي نمايد.

كليه مراحل كار از حيث كيفيت اجرا، هماهنگي هاي كارگاهي  و مديريت مناسب نيروي انساني توسط يك نفر سوپروايزر رنگ و يك نفر كنترل كيفي مديريت و كنترل مي گردد. دريافت پرميت، تحويل به موقع و با كيفيت كار سندبلاست و رنگ آميزي و نيز دريافت تاييد مراحل مختلف رنگ آميزي و نظارت بر ايمني كار و همچنين اطمينان از حصول كيفيت كار از جمله وظايف افراد ذكر شده مي باشد.

ست، بدون سايه روشن، صاف و عاري از هرگونه عيبي باشد.

سطوح حساس و تجهيزات متصل به محل اجراي عمليات و سطوحي كه از جنس غير كربن استيل هستند قبل از سندبلاست بايد توسط كاور پوشانده شود.

كليه تستها از قبيل ضخامت سنجي بر اساس روشهاي اعلام شده در استاندارد SSPC-PA2 انجام      مي گيرد. تمامي دستگاههاي مورد استفاده  در تستها بايد بطور مداوم كاليبره شود. دستگاه ميكرو تست بايد بعد از هر اندازه گيري توسط كاليبراسيون آن دستگاه كاليبره شود.

چسبندگي لايه پرايمر اتيل سليكات بايد به گونه اي باشد كه حداكثر يك دقيقه پس از اعمال رنگ نتوان با خراش ناخن يا شئي فلزي لايه رنگ را از سطح جدا كرد.

معمولاً شركت مجري رنگ آميزي و توليد كننده رنگ مشتركاً كار اجرا شده را به مدت دو سال از حيث هر نوع كيفيتي گارانتي مي نمايند. اين شركت با توجه به سوابق كاري اجرا شده و در صورت استفاده از مواد با كيفيت توليد شده توسط شركتهاي مورد تاييد شركت نفت كيفيت كار را به مدت پنج سال گارانتي  مي نمايد.

كليه مراحل كار از حيث كيفيت اجرا، هماهنگي هاي كارگاهي  و مديريت مناسب نيروي انساني توسط يك نفر سوپروايزر رنگ و يك نفر كنترل كيفي مديريت و كنترل مي گردد. دريافت پرميت، تحويل به موقع و با كيفيت كار سندبلاست و رنگ آميزي و نيز دريافت تاييد مراحل مختلف رنگ آميزي و نظارت بر ايمني كار و همچنين اطمينان از حصول كيفيت كار از جمله وظايف افراد ذكر شده مي باشد.

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۱۸:۴۲ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]
کد کج شدن تصویر
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 73
دیروز : 94
افراد آنلاین : 1
همه : 42818
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
کد کج شدن تصویر