نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور
نقاشي ساختمان در شهر شهريار با مديريت بابك قلي پور

نقاشي ساختمان قلي پور اماده خدمات بلكا نقاشي در شهريار و كرج

 

 

مشكلات رنگ كاري و كار با پيستوله در نقاشي ساختمان

 مشكلات رايج در رنگ كاري و كار با پيستوله

مشكل,استفاده,از,پيستوله,رنگ,رنگ كاري,آموزش,سوال,ايراد,رفع,چگونه,نقاشي,خرابي,انواع,

با توجه به سوالات زيادي كه از سوي بازديدكنندگان در مورد استفاده از پيستوله مطرح شده است ، تصميم گرفتيم آموزشي در زمينه ي مشكلات رايج در زمان استفاده از پيستوله و رفع آن، ارائه دهيم. شما هم اگر تجربه اي در اين زمينه داريد ، در نظرات ما را همراهي كنيد.

مشكلات متداول رنگ كاري با پيستوله :

شره كردن :

شره كردن چه به صورت پايين آمدن يك قطره و چه به صورت ريزش يك سطح باشد دليل آن جمع شدن بيش از حد رنگ در يك محل مي باشد شره كردن به علت هاي زير مي تواند باشد

kkkkkk.gif (400×150)

1- حركت پيستوله رنگپاش با سرعت پايين يا نا متوازن صورت بگيرد

2- رنگ بيش از حد رقيق باشد

3- فاصله پيستوله تا سطح كار بيش از حد نزديك باشد

4- زاويه نگه داشتن پيستوله نسبت به كار اشتباه باشد

5- ضخامت رنگ پاشيده شده بر روي سطح زياد باشد

راه بر طرف كردن عيب : بعد از خشك رنگ قسمتهاي شره كرده را سنباده زده و مجددا رنگ مي پاشيم

خشك شدن رنگ با ظاهري پودري :

1- فاصله زياد پيستوله رنگپاش تا كار در موقع پاشيدن كه باعث ميشه رنگ قبل از رسيدن به كار خشك شده باشه

2- پاشيدن با فشار هواي زياد

3- نشستن گرد رنگ قسمت هاي در حال رنگ بر روي قسمت هاي رنگ شده

تف كردن پيستوله :

اين عيب كه اصطلاحا به تف كردن پيستوله معروف است به علتهاي زير مي تواند باشد

1- رنگ بيش از حد غليظ است

2- مجاري پيستوله كثيف و يا گرفته است

3- فشار باد ورودي به پيستوله خيلي كم است

پوست پرتقالي شدن :

در اين عيب رنگ بعد از خشك شدن ظاهري ناهموار شبيه پوست پرتقال پيدا خواهد كرد كه به علتهاي زير مي تواند باشد

1- فاصله پيستوله تا سطح كار بسيار نزديك است

2- رنگ به مقدار مناسب رقيق نشده است

نشت كردن رنگ از نازل :

نشت رنگ از نازل بدون فشار دادن ماشه مي تواند به علتهاي زير باشد

1- آسيب ديدن سوزن مايع پيستوله

2- به علت وجود آشغال در نوك نازل سوزن درست در جاي خود ننشسته است

اقدامات احتياطي براي رنگ كاري با پيستوله :

1- به علت به وجود آمدن گرد رنگ و بخارات خطرناك كه مي تواند مشكلات شديد تنفسي ايجاد كند مطلوبترين جا براي رنگ كاري با اسپرهاي رنگپاش اتاقك مخصوصي است كه فن تخليه و سيستم آبشار رنگ باشد

2- در صورت نبودن اتاقك چاره بعدي انجام عمليات رنگ كاري در فضاي باز مي باشد فضاي باز اين مزيت را دارد كه جريان هوا علاوه بر ايجاد حالت تهويه باعث دور كردن گرد رنگ مي شود و از نشستن آن بر روي قسمتهاي رنگ شده تا حد زيادي جلوگيري مي كند

3- براي محافظت از دستگاه تنفسي در هنگام كار كردن با اسپري هاي رنگپاش به علت به وجود آمدن بخارات خطرناك و گرد رنگ بايد از ماسكهاي تنفسي استفاده كرد در هنگام نصب اين ماسكها بر روي صورت بايد دقت شود كه طوري در روي صورت نصب شوند كه از هر گونه نشت گرد رنگ و بخارات خطرناك به داخل ماسك جلوگيري كنند

نحوه تنظيم پيستوله :

پيستوله از چند قسمت قابل تنظيم تشكيل شده كه با تنظيم درست آنها مي توان رنگ مطلوبي را بر روي سطح پاشيد در قسمت جلوي پيستوله يك درپوش هوا وجود دارد كه به وسيله آن مي توان چگونگي پخش كردن ذرات رنگ را تغيير دهيم پترن نرمال خروجي از پيستوله حالت بيضي دارد يك اصل كلي براي تنظيم طرح رنگ بدين صورت است كه درازاي پترن بيضي شكل بايد با راستاي حركت پيستوله زاويه 90 درجه بسازد به عنوان مثال اگر حركت پيستوله در راستاي افقي است بايد شاخكهاي درپوش هوا در راستاي افقي قرار بگيرد تا درازاي طرح رنگ بيضي آن عمود بر راستاي حركت باشد

اگر بخواهيم عرض پاشش رنگ را كم و زياد كنيم به فرض مثال براي يك سطح پهن به عرض زياد پاشش و براي يك سطح باريك مانند پايه يك صندلي به عرض كم پاشش نيازمنديم براي اين منظور پيچي در كنار پيستوله قرار دارد كه با بازكردن آن عرض پاشش افزايش مي يابد و با بستن آن عرض پاشش كاهش مي يابد

پيچي كه در قسمت پشت پيستوله قرار دارد به وسيله آن مي توان ميزان رنگ خروجي را افزايش يا كاهش داد هر چه پيچ فوق را ببنديم ميزان رنگ خروجي كاهش مي يابد وبرعكس آن يعني با باز كردن پيچ ميزان رنگ خروجي افزايش مي يابد

در بعضي از پيستوله ها پيچي براي تنظيم هوا تعبيه شده كه با باز و بسته كردن اين پيچ مي توان ميزان فشار هوا را تنظيم كرد

كمپرسور:

از كمپرسور به منظور تامين هواي مورد استفاده پيستوله استفاده مي شود نكاتي كه در مورد كمپرسورها بايد رعايت شود

1- سيستم هواي فشرده كارگاه بايستي خارج از اتاق رنگ پاشي بوده و فاصله آن با اتاق رنگ پاشي حداكثر 8 متر باشد

2- پس از پايان كار روزانه هواي مخزن به وسيله پيچ خروسك تخليه و آب لوله هاي هواي فشرده تا روز بعد تخليه شود

3 هواي فشرده مورد مصرف در رنگ پاشي بايستي تميز و عاري از هر گونه مواد روغني و گرد و غبار و رطوبت باشد به اين منظور كمپرسور بايد مجهز به رگولاتور باشد اين دستگاه هم فشار هوا را يكسان نگه مي دارد وهم از ورود گرد و غبار و رطوبت به داخل لوله هاي هوا جلوگيري مي كند

هوا به طور معمول حاوي مقداري بخار آب مي باشد. ضمن فشردن هوا و ذخيره آن در مخزن كمپروسور، هوا مجددا سرد شده و اين تغيير دما باعث تقطير بخار آب مي گردد. در مخزن ذخيره ي هوا و همچنين در مسير لوله يا شيلنگ عبور، هوا جمع شده و اگرخارج نشود به همراه رنگ به سطح رنگ آميزي شونده نشسته و باعث دانه دانه شدن و نا يكنواختي سطح رنگ پس از خشك شدن مي گردد. لذا به منظور جلوگيري از چنين نقيصه اي شيرهاي مخصوصي براي تخليه آب در مخزن كمپروسور و همچنين در بعضي از پيستوله ها تعبيه شده است.

نكاتي در رابطه با نحوه رنگ كاري كارهاي چوبي با پيستوله :

1- تاحد امكان بزرگترين نواحي كار را به صورت خوابيده رنگ كنيم اين كار امكان شره كردن را كاهش مي دهد

2- با قرار دادن قطعاتي از چوب در زير صفحه و بالا آمدن سطح آن از روي ميز لبه هاي كار بهتر رنگ خواهند خورد همچنين در مورد كارهايي مثل صندلي با زدن ميخ هايي در زير پايه ها قسمتهاي پايين پايه ها را بهتر مي توانيم رنگ كنيم

3- به منظور رنگ كردن كارهايي كه تمام سطوح آنها بايد رنگ شوند مي توانيم آنها را با سيم آويزان كرده و بعد اقدام به رنگ زدن آن بكنيم

4- كارهايي مثل قفسه كتاب ويا كابينت چوبي را فبل از سر هم كردن رنگ بزنيم اين كار اين مزيت را دارد كه قسمتهاي مختلف را به طور جداگانه خوابانيده و رنگ مي كنيم و گرد رنگ هر قسمت بر روي قسمت ديگر نمي نشيند تا رنگ قسمتهاي ديگر را خراب كند

5- اگر امكان جدا رنگ كردن هر قسمت از كار نبود سعي شود تا پشت بند از كار جدا شود اين كار باعث مي شود تا گوشه هاي كار راحت تر رنگ شده و گرد رنگ كمتري بر روي قسمتهاي ديگر بنشيند

5- در مورد كارهايي كه داراي يراق هستند قبل از رنگ كاري بايد يراقها از كار باز شود

,

 

نقاشي رنگ روغن ساختمان,

 

تصاوير نقاشي ساختمان,

 

رنگ پلي كالر,

 

قيمت رنگ مولتي كالر,

 

عكس نقاشي ساختمان,

 

انواع رنگ آميزي منزل,

 

بهترين نوع رنگ ساختمان,

 

نقاشي خونه,

 

نقاشي ساختمان مولتي كالر,

 

نقاشي منزل,

 

بهترين رنگ براي ساختمان,

 

انواع رنگهاي مولتي كالر,

 

رنگ مولتي كالر,

 

رنگ پلاستيك,

 

رنگ داخلي ساختمان,

 

رنگ و نقاشي ساختمان,

 

قيمت رنگ بلكا

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۴:۲۱ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

نقاشي ساختمان قلي پور در تهران و كرج و شهريار با بهترين قيمت

 

معرفي غلطك، قلم مو، پيستوله و معايب و مزاياي آنها

بررسي معايب و مزاياي غلطك – قلم مو – پيستوله و معرفي آنها

بررسي مزايا و معايب قلم مو:

مزاياي قلم مو:

از آنجا كه براي رنگ آميزي سطوح مختلف قلم موهاي متنوع و گوناگوني به لحاظ اندازه، فرم، ضخامت و جنس موهاي آنها وجود دارند، لذا عامل تعيين كننده انتخاب نوع قلم مو و مناسب ترين آنها به نوع رنگ تهيه شده و همچنين ميزان وسعت سطح بستگي دارد. به اين معنا كه قلم موهاي مورد استفاده براي رنگ پلاستيك براي رنگ روغن به كار نمي روند و همچنين از قلم موهاي كوچك براي رنگ آميزي سطوح وسيع نمي توان استفاده كرد.

معايب قلم مو:

از جمله معايب كاربرد قلم مو به مهارت مورد نياز كاربر مي توان اشاره كرد. در واقع براي به كارگيري قلم مو شخص مي بايست از تبحر كافي بهره مند باشد زيرا در غير اين صورت با سطحي راه راه حاصل از رد قلم مو و يا شره هاي رنگ مواجه مي شود.

مهمترين مزيت استفاده از قلم مو:

مهمترين مزيت آن اين است كه با توجه به تنوع موجود در توليد آن، پوشش اغلب سطوح حتي ناصاف و با برجستگي ها و فرورفتگي هاي مختلف امكان پذير است مگر آنكه محدوديت فضايي فرورفتگي از مانور حركتي قلم مو و دست جلوگيري كند كه در چنين شرايطي اصراري بر به كارگيري قلم مو نبوده بلكه مي بايست از ابزار ديگري استفاده كرد.

بررسي مزايا و معايب غلطك:

معرفي غلطك:

غلطك ابزار ديگري براي رنگ آميزي است كه مانند قلم مو در اندازه ها و جنس هاي مختلف توليد مي شود. غلطك شامل يك استوانه پوشش دار و همچنين يك دسته است كه با كمي پيچ و خم به هم متصل هستند. براي آغشته كردن سطح پوشش غلطك كه مانند قلم مو با توجه به نوع رنگ و كاربرد آن متفاوت است سيني مخصوصي در نظر گرفته شده است. اين سيني داراي انتهايي كاسه مانند و گود براي نگهداري رنگ بوده و ابتداي سطح آن نيز با برجستگي هاي كنگره اي پوشش يافته است كه نقش خروج رنگ هاي اضافي از غلطك را برعهده دارد. به اين معنا كه پس از قرار دادن غلطك در داخل قسمت گودي انتهايي سيني و آغشته كردن تمام سطح آن به رنگ، غلتك را چندين بار بر روي كنگره ها حركت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازيد.

مزاياي غلطك:

از جمله مهمترين مزاياي غلطك كاربرد آسان آن و عدم نياز به مهارت خاص نقاشي حرفه اي است. يعني هر فردي كه كمي با رنگ و نقاشي آشنايي داشته باشد مي تواند خودش دست به كار شود. علاوه بر آن سرعت عمل در رنگ آميزي با غلطك بيشتر از قلم مو بوده و نتيجه يكنواخت تري نيز حاصل مي شود.

نقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)

معايب غلطك:

مهمترين عيب آن اين است كه براي پوشش رنگي سطوح ديوارها و سقف يك فضا از غلطك به عنوان تنها ابزار رنگ آميزي نمي توان استفاده كرد بلكه براي تكميل رنگ گوشه ها، زوايا، محل برخورد دو سطح ديوار و سقف با يكديگر و قسمت هاي فرورفته و برجسته و غيره قلم موي مناسب مورد نياز است.

kkkkkk.gif (400×150)

بررسي مزايا و معايب پيستوله:

معرفي پيستوله – مزايا و معايب آن:

پيستوله ابزار ديگر رنگ آميزي سطوح خارجي و داخلي ساختمان و همچنين لوازم دكوراسيون است كه از يك مخزن و يك لوله و در نهايت سري مخصوص آن تشكيل شده است. اين ابزار نسبت به قلم مو و غلطك از ابعاد بزرگ تري برخوردار بوده و همين موضوع محدوديت كاربرد آن را سبب مي شود، زيرا داشتن پيستوله در خانه آن هم براي استفاده هر چند سال يك بار رايج نبوده و به فضايي كافي براي نگهداري نياز دارد. در ضمن استفاده از پيستوله به عنوان جايگزين بقيه ابزارها اگرچه در همه موارد امكان ندارد ولي حتي اگر امكان پذير باشد، به صرفه نيست زيرا به هنگام رنگ پاشي از به هدر رفتن مقدار زيادي رنگ نمي توان جلوگيري كرد و از اين جمله معايب پيستوله است ولي با تمام اين تفاسير، براي رنگ آميزي برخي از قسمت ها و سطوح، تنها ابزار كارا، پيستوله بوده و در ضمن سرعت عمل و يكنواختي نتيجه كار نيز از جمله مزاياي مهم آن به شمار مي آيد.

kkkkkk.gif (400×150)

به عنوان مثال براي رنگ كردن سقف هاي كاذب پر پيچ و خم كه در معماري هاي امروزي رواج يافته، پشت رادياتورها و قسمت هايي مانند اينها كاربرد ابزار ديگري به جز پيستوله به نتيجه دلخواه منجر نخواهد شد.

رعايت چند نكته در نقاشي ساختمان:

پس از پايان كار پروژه و حتي پس از اتمام هر روز كاري نقاشي، ابزار مورد استفاده را با حلال مخصوص رنگ خوب شسته و در گوشه اي قرار دهيد تا در معرض هوا خشك شود. هرگز قلم مو و يا غلطك را آغشته به رنگ نگهداري نكنيد.

چند عدد قوطي رنگ خالي و شيشه براي نگهداري باقي مانده رنگ هاي ساخته شده آماده كرده و پس از ريختن اضافات رنگ ها در آن برچسبي حاوي فضاي رنگ به كار رفته و تاريخ بر روي آنها بچسبانيد.

براي آنكه پس از اتمام هر روزه كار نقاشي مجبور به شستن سيني مخصوص غلطك نباشيد، پيش از استفاده سطح داخل آن را با پلاستيك سلفون كاملا پوشش دهيد سپس در پايان كار آن را دور انداخته و براي روز بعد از پلاستيك ديگري استفاده كنيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۰:۱۰ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

معرفي رنگ به عنوان پوشش ساختماني

كاربرد و معرفي رنگ به عنوان پوشش ساختماني

از رنگ براي محافظت، نگهداري، دكوراسيون يا جهت اضافه كردن هرگونه قابليت بر روي يك سطح كه توسط رنگدانه پوشانده مي‌گردد، استفاده مي‌شود.

نقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)

مثال‌هايي از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات براي كند كردن خوردگي يا رنگ كردن خانه جهت محافظت از آن در برابر عناصر خارجي (آب، خاك و…). مثالي از دكوراسيون، رنگ كردن اتاقي براي آماده سازي آن جهت جشن مي‌باشد. استفاده‌هاي ديگري كه از رنگ مي‌شود كه شامل برگرداندن رنگي خاص از روي سطح و يا استفاده بر روي سطوح بر عليه حرارت يا موازات با استفاده حرارتي از آن سطح، در كاربرد‌هاي مختلف است. مثال كاربردي ديگري در اين زمينه، براي تشخيص دادن علامات صنعتي يا هشدار‌ها، يا علامت گذاري لوله‌ها در صنعت يا در زمينهٔ كاربرد‌هاي نظامي مي‌باشد.

رنگ را براي هر جسمي مي‌توان استفاده كرد، براي مثال در هنر، پوششهاي صنعتي، علامات جاده‌اي يا در لنگرگاه‌ها جهت جلوگيري از خوردگي توسط آبها. رنگ يك محصول نيمه تمام شده‌است، بدين معني كه بعد از استفاده توسط كاربر است كه به مرحله پاياني خود مي‌رسد. از رنگ همچنين همراه با مخلوط كردن لعاب، براي پوششهاي پيشرفته و صيقلي سازي سطوح نيز مي‌توان استفاده كرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۵:۱۱ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

متاسفانه در بيشتر پروژه هاي نقاشي ساختمان در كشور ما ، هنوز از رنگ روغني استفاده مي شود. رنگ هاي روغني مضرات و معايب زيادي دارند ، كه به گوشه اي از اين مضرات اشاره خواهيم كرد

kkkkkk.gif (400×150)

به زبان ساده اگر بخواهيم از اين معايب نام ببريم مي توان گفت استفاده از رنگ روغني جهت نقاشي ساختمان براي محيط زيست بسيار مضر است. به دليل تبخير نفت و يا بنزين و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني در نقاشي ساختمان استفاده مي گردد اجراي نقاشي ساختمان با رنگ روغني به كندي صورت مي گيرد

بزرگترين سايت نقاشي ساختمان در تهران و كرج بابك قلي پور

 

به طوري كه يك ساختمان يكصد متري حدودا بين 12 تا 18 روز به زمان نياز دارد پس از اتمام نقاشي ساختمان با رنگ روغني تا مدت ها بوي رنگ و تينر و نفت كه هنگام نقاشي ساختمان استفاده شده است صاحب خانه را آزار مي دهد

نقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)

رنگ روغني پس از مدت كوتاهي كه از نقاشي ساختمان مي گذرد ، شروع به تغيير رنگ مي كند و به سرعت كدر و بي روح مي شود. در نقاشي ساختمان با استفاده از رنگ روغني انتخاب رنگ بسيار براي شما محدود است ، به همين دليل در اكثر ساختمان ها هنگام نقاشي ساختمان با رنگ روغني از رنگ استخواني استفاده مي كنند

تا مدتها بعد از نقاشي ساختمان به دليل تبخير نفت و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني هنگام نقاشي ساختمان استفاده مي گردد فضاي منزل شما آلوده مي باشد. به همين دليل اكثرا بعد از نقاشي ساختمان با رنگ روغني كسل هستيم و دچار سردرد مي شويم رنگ هاي روغني آنتي استاتيك نيستند يعني ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار و دوده را به نور جذب مي كنند و حتي با شستشو هم به طور كامل تميز نمي گردند

رنگ روغني هنگام استفاده در نقاشي ساختمان به خود مجري خسارت هاي جبران ناپذيري وارد مي كنند مانند سرطان هاي پوستي و دستگاه تنفسي مضرات رنگ هاي روغني بسيار زياد هستند ، كه در اين مقاله به گوشه اي از آن به زبان ساده اشاره شد بهترين گزينه جهت نقاشي ساختمان هميشه رنگ هاي اكريليك مي باشند

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۸:۱۴ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

معرفي پوشش هاي سلولزي

پوشش سلولزي چيست؟

نقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)

با هدف خدمت رساني به صنعت ساختمان و كمك به رشد و ارتقاء كيفيت در بنا ايجاد گرديده است

رنگ سلولزي جز دسته پوشش هايي مي باشد كه از مواد سلولزي تشكيل شده و نقش پر كنندگي بر روي سطح را دارد و اما اگر به عنوان فيبر تلقي گردد در دسته رنگهاي امولوسيوني قرار مي گردد كه از گروه رنگهاي پايه آبي محسوب مي شوند.

رنگ سلولزي جايگزين مناسب براي سفيد كاري، نقاشي ساختمان و كاغذ ديواري است و مزين كننده آرك، اپن و ابزار زني هاي سقف مي باشد كه با قابليت اجرا بر روي سطوح مختلف اعم از گچ و خاك، سيمان، گچ، شيشه، چوب و…باعث كاهش هزينه هاي ساختمان مي شود.

kkkkkk.gif (400×150)

رنگ سلولزي با سطحي زيبا و قابليت اجرا در طرح ها و شكلهاي مختلف در مكانهاي تجاري، مسكوني، اداري ومراكز تفريحي ورزشي و….قابل اجرا بوده و آرام بخش محيط مي باشد.

به طور كلي رنگ سلولزي حاصل تكنولوژي نوين جهت پوشش داخلي ساختمان مي باشد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۸:۴۴ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

معرفي انواع رنگها – هارموني رنگها و تركيب آنها

رنگ هاي اصلي:

نقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)

در تئوري رنگ سنتي، قرمز، زرد و آبي رنگ هاي اصلي هستند زيرا دانه هاي رنگي تشكيل دهنده آنها از تركيب هيچ رنگ ديگري به وجود نيامده و تمام رنگ هاي ديگر از تركيبات مختلف اين سه رنگ با يكديگر به دست مي آيند.

رنگ هاي فرعي يا ثانويه:

سبز، نارنجي و بنفش رنگ هايي هستند كه از تركيب رنگ هاي اصلي با يكديگر حاصل مي شوند. محل قرار گيري هر رنگ ثانويه در دايره رنگ، بين دو رنگ اصلي تشكيل دهنده اش است.

رنگ هاي تركيبي:

زرد- نارنجي، قرمز نارنجي، قرمز- بنفش، آبي – بنفش، آبي- سبز و زرد – سبز، اين رنگ ها از تركيب يك رنگ اصلي با يك رنگ فرعي به وجود مي آيند و در اينجا هم، در ميان دو رنگ تشكيل دهنده خود قرار مي گيرند.

 رنگ هاي گرم و سرد:

رنگ آبي و رنگ هاي مجاور آن تداعي كننده آب روان و دريا است بنابراين با ديدن اين رنگ ها احساس سرما به فرد دست مي دهد. از اين رو به اين رنگ ها، رنگ هاي سرد مي گويند.

رنگ قرمز و رنگ هاي مجاور آن تداعي كننده آتش و خورشيد بوده و با ديدن اين رنگ ها احساس گرما به فرد دست مي دهد. از اين رو به اين رنگ ها، رنگهاي گرم مي گويند.

هماهنگي (هارموني) رنگها:

هماهنگي يا هارموني به معناي “چيدمان مطبوع اجزاء يك كل” است و وجود آن در تمام مظاهر زندگي از موسيقي، شعر، رنگ يا حتا يك كيك زيبا، جلوه مي كند. از نظر ديداري، هماهنگي، در چيزي است كه موجب لذت چشم مي شود. اين هماهنگي بيننده را مجذوب كرده و احساس نظم و تعادل را در او ايجاد مي كند. هنگامي كه چيزي ناهماهنگ است، يا خسته كننده است يا وحشتناك. از طرفي هارموني بيش از حد نيز به تركيبي بسيار ملايم و نچسب تبديل مي شود و بيننده را آن طور كه بايد مجذوب و علاقه مند نمي كند و بالعكس عدم حضور آن نيز تصويري به وجود مي آورد كه هيچ چشمي تحمل ديدن آن را ندارد.

مغز انسان هر چيزي را كه قابليت سازماندهي نداشته و نامفهوم باشد، پس مي زند. عمل ديدن به حضور يك ساختار منطقي نياز دارد و هماهنگي رنگي مي تواند اين علاقه به ديدن و حس تعادل را به وجود بياورد. به طور خلاصه، يكپارچگي مفرط موجب تحريك ناپذيري و پيچيدگي مفرط موجب تحريك بيش از اندازه مغز مي شود. تعادل پويا، نتيجه حضور هماهنگي است.

براي مشاهده تعالي هارموني و هماهنگي كافي است به هارموني رنگ ها در در طبيعت دقت كنيد. همان طور كه گفتيم، تئوري هاي رنگ و هارموني رنگي متعددي وجود دارند. در اينجا به معرفي چند فرمول ابتدايي در به كار گيري رنگ ها ميپردازيم:

هارموني بر اساس هم جواري رنگ ها:

رنگ هاي هم جوار (پيوسته) يا Analogous Colors، به هر دسته سه تايي از رنگ هايي گفته مي شود كه در دايره رنگ كنار يكديگر قرار گرفته اند. مانند زرد – سبز، زرد و زرد نارنجي. معمولا در چنين تركيب هايي، يك رنگ از نظر مقدار، بر دو رنگ ديگر برتري دارد.

هارموني بر اساس رنگ هاي مكمل:

رنگ هاي مكمل آنهايي هستند كه در دايره رنگ، درست در مقابل يكديگر قرارگرفته اند. مانند قرمز و سبز يا قرمز- بنفش و زرد – سبز. همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد، درجات مختلف زرد-سبز در برگ ها، هماهنگي زيبايي با رنگ هاي قرمز-بنفش گل، ايجاد كرده اند. رنگ هاي مكمل بالاترين درجه تباين (كنتراست) و ثبات را به وجود مي آورند.

رنگ هاي اصلي:

آبي – قرمز – زرد

رنگ هاي روشن :

رنگ اصلي + سفيد

رنگ هاي تيره :

رنگ اصلي + سياه

تركيب رنگها

قرمز + زرد = نارنجي

آبي + قرمز = بنفش

آبي+ زرد = سبز

سبز + مشكي = سبز لجني

آبي + سفيد = آبي آسماني

kkkkkk.gif (400×150)

خاكستري = سفيد + سياه

صورتي + زرد = كرمي

آسماني + سياه + طوسي

قهوه اي + زرد + سفيد = اكر

زرد + سفيد + قهوه اي + اكر = طلايي

آبي + زرد + سفيد = ارغواني

سبز + قرمز = بلوطي ( شكلاتي )

زرد + سياه كم + سفيد = سير

سياه كم + زرد + آبي = يشمي

زرد + آبي كم + قرمز كم = رنگ گونه

سياه + سفيد = انواع خاكستري

زرد + سفيد + آبي = ارغواني

آبي + زرد + سفيد = سبز روشن

آبي + زرد = سبز روشن خنثي

سفيد + قرمز + زرد + قهوه اي = رنگ معمولي صورت

هارموني رنگ ها

بعد از دانستن تركيب رنگها حالا بايد بدانيم چه رنگي در كنار رنگ ديگر ايجاد هارموني مي كند

مثلا رنگ سبز و زرد با هم هارموني دارند چرا ؟

زيرا در تركيب اين دو رنگ رنگي مشترك وجود دارد

رنگ اول سبز = زرد + آبي

رنگ دوم زرد = زرد

يا رنگ بنفش و قرمز با هم هارموني دارند چرا ؟

رنگ اول بنفش = قرمز + آبي

رنگ دوم = قرمز

در اينجا قرمز دو بار تكرار شده است بنا براين با هم هارموني دارند.

رنگ آبي و دودي نيز باهم هارموني دارند چرا ؟

رنگ اول دودي = سفيد + آبي + مشكي

رنگ دوم = آبي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۶:۱۷ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

نقاشي ساختمان بابك قلي پور 09127680354

نقاشی ساختمان قلی پور

 

متاسفانه در بيشتر پروژه هاي نقاشي ساختمان در كشور ما ، هنوز از رنگ روغني استفاده مي شود. رنگ هاي روغني مضرات و معايب زيادي دارند ، كه به گوشه اي از اين مضرات اشاره خواهيم كرد

,

نقاشي ساختمان pdf,

ادوات نقاشي ساختمان,

قرارداد نقاشي ساختمان,

نقاشي در ساختمان,

درباره نقاشي ساختمان,

طريقه نقاشي ساختمان,

رنگ و نقاشي ساختمان,

مدل نقاشي ساختمان,

عكسهاي نقاشي ساختمان,

لوازم نقاشي ساختمان,

kkkkkk.gif (400×150)

نقاشي ساختمان كاتالوگ,

ويزيت نقاشي ساختمان

به زبان ساده اگر بخواهيم از اين معايب نام ببريم مي توان گفت استفاده از رنگ روغني جهت نقاشي ساختمان براي محيط زيست بسيار مضر است. به دليل تبخير نفت و يا بنزين و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني در نقاشي ساختمان استفاده مي گردد اجراي نقاشي ساختمان با رنگ روغني به كندي صورت مي گيرد

به طوري كه يك ساختمان يكصد متري حدودا بين 12 تا 18 روز به زمان نياز دارد پس از اتمام نقاشي ساختمان با رنگ روغني تا مدت ها بوي رنگ و تينر و نفت كه هنگام نقاشي ساختمان استفاده شده است صاحب خانه را آزار مي دهد

رنگ روغني پس از مدت كوتاهي كه از نقاشي ساختمان مي گذرد ، شروع به تغيير رنگ مي كند و به سرعت كدر و بي روح مي شود. در نقاشي ساختمان با استفاده از رنگ روغني انتخاب رنگ بسيار براي شما محدود است ، به همين دليل در اكثر ساختمان ها هنگام نقاشي ساختمان با رنگ روغني از رنگ استخواني استفاده مي كنند

تا مدتها بعد از نقاشي ساختمان به دليل تبخير نفت و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني هنگام نقاشي ساختمان استفاده مي گردد فضاي منزل شما آلوده مي باشد. به همين دليل اكثرا بعد از نقاشي ساختمان با رنگ روغني كسل هستيم و دچار سردرد مي شويم رنگ هاي روغني آنتي استاتيك نيستند يعني ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار و دوده را به نور جذب مي كنند و حتي با شستشو هم به طور كامل تميز نمي گردند

رنگ روغني هنگام استفاده در نقاشي ساختمان به خود مجري خسارت هاي جبران ناپذيري وارد مي كنند مانند سرطان هاي پوستي و دستگاه تنفسي مضرات رنگ هاي روغني بسيار زياد هستند ، كه در اين مقاله به گوشه اي از آن به زبان ساده اشاره شد بهترين گزينه جهت نقاشي ساختمان هميشه رنگ هاي اكريليك مي باشند

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۴۴ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

نقاشي ساختمان بابك قلي پور در شهريار و كرج آماده ارايه خدمات نقاشي  ساختمان بلكا و مولتي كالر و رنگ بدون بو و رنگ پلاستيك  و رنگ روغني

 

زیبا سازی ساختمان با رنگ روغنی و پلاستیک قلی پور

متاسفانه در بيشتر پروژه هاي نقاشي ساختمان در كشور ما ، هنوز از رنگ روغني استفاده مي شود. رنگ هاي روغني مضرات و معايب زيادي دارند ، كه به گوشه اي از اين مضرات اشاره خواهيم كرد

به زبان ساده اگر بخواهيم از اين معايب نام ببريم مي توان گفت استفاده از رنگ روغني جهت نقاشي ساختمان براي محيط زيست بسيار مضر است. به دليل تبخير نفت و يا بنزين و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني در نقاشي ساختمان استفاده مي گردد اجراي نقاشي ساختمان با رنگ روغني به كندي صورت مي گيرد

به طوري كه يك ساختمان يكصد متري حدودا بين 12 تا 18 روز به زمان نياز دارد پس از اتمام نقاشي ساختمان با رنگ روغني تا مدت ها بوي رنگ و تينر و نفت كه هنگام نقاشي ساختمان استفاده شده است صاحب خانه را آزار مي دهدنقاشی ساختمان قلی پور

رنگ روغني پس از مدت كوتاهي كه از نقاشي ساختمان مي گذرد ، شروع به تغيير رنگ مي كند و به سرعت كدر و بي روح مي شود. در نقاشي ساختمان با استفاده از رنگ روغني انتخاب رنگ بسيار براي شما محدود است ، به همين دليل در اكثر ساختمان ها هنگام نقاشي ساختمان با رنگ روغني از رنگ استخواني استفاده مي كنند

تا مدتها بعد از نقاشي ساختمان به دليل تبخير نفت و يا تينر كه جهت رقيق كردن رنگ روغني هنگام نقاشي ساختمان استفاده مي گردد فضاي منزل شما آلوده مي باشد. به همين دليل اكثرا بعد از نقاشي ساختمان با رنگ روغني كسل هستيم و دچار سردرد مي شويم رنگ هاي روغني آنتي استاتيك نيستند يعني ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار و دوده را به نور جذب مي كنند و حتي با شستشو هم به طور كامل تميز نمي گردند

رنگ روغني هنگام استفاده در نقاشي ساختمان به خود مجري خسارت هاي جبران ناپذيري وارد مي كنند مانند سرطان هاي پوستي و دستگاه تنفسي مضرات رنگ هاي روغني بسيار زياد هستند ، كه در اين مقاله به گوشه اي از آن به زبان ساده اشاره شد بهترين گزينه جهت نقاشي ساختمان هميشه رنگ هاي اكريليك مي باشند

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: نقاشي ساختمان در خيام،
موضوع:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۳:۱۰ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

طريقه ساخت بتونه روغني و بتونه پلاستيك

طريقه ساخت بتونه روغني و بتونه پلاستيك

ساخت بتونه روغني :

زیبا سازی ساختمان با رنگ روغنی و پلاستیک قلی پور

ابتدا رنگ همرنگ را انتخاب كرده و پس از ريختن رنگ شروع به ريختن مقداري مل ( پودر بتونه ) مي كنيم

و با حركت كاردك درون ظرف، رنگ را با مل مخلوط مي كنيم و پس از اينكه كاملا مخلوط كرديم به روي تخته بتونه ريخته و با كاردك و تيغ شروع به عمل آوردن آن مي كنيم.

نكته: چون بتونه روغني حالت مايع دارد، در پوشاندن سوراخها ممكن است مشكلاتي پيش آيد. يكي از اين مشكلات اين است كه بتونه به طرف پايين حركت مي كند و خود بتونه، تكه تكه مي شود. براي جلوگيري از تكه-تكه شدن بتونه، در روي كار، مقدار بسيار كم، آب سرد به بتونه اضافه مي كنيم تا هم بتونه سريعا سفت و سخت شود و هم از فروريختن آن جلوگيري شود.

نقاشی ساختمان قلی پور

ابتدا مقدار رنگ و غلظت رنگ بايد معلوم شود. سپس، براي اينكه غلظت روغن روي پوشش روغن الف (كه به عنوان آستر زده مي شود) و چسبندگي و پوشش بيشتر، رنگ اصلي سفيد را از هر كدام يك پيمانه، مخلوط مي كنيم، سپس با مخلوط كردن تينر، رنگ را شل و روان مي سازيم و با استفاده از رنگها، به رنگ دلخواه خود مي رسيم.

سعي كنيد براي تبديل رنگ، ماده رنگ را ابتدا در ظرفي جدا شل كرده و بسيار آرام و به مقدار كم، آن را با رنگ اصلي مخلوط كنيم و نيز توجه داشته باشيد در هر بار ريختن قطره اي از ماده، رنگ آن را با چوب رنگ ، كه به عنوان مخلوط كن استفاده مي شود ، هم زده شود و دقت كنيد كه به هيچ عنوان ، ماده رنگ در كف ظرف شما يك جا به شكل گلوله نماند

ساخت بتونه پلاستيك:

رنگ پلاستيك را با آن رقيق كنيد. سپس با افزودن چسب چوب ميزان چسبندگي آن را بيشتر كنيد، سپس با اضافه كردن مقدارهاي كم مل آن را به حالت خمير درآوريد. سعي كنيد مل با مخلوط رنگ و چسب چوب كاملا مخلوط شود تا در زمان استفاده با مشكل مواجه نشويد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: نقاشي ساختمان در نصرت،
موضوع:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۶:۱۸ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]

طريقه ساخت بتونه روغني و بتونه پلاستيك

طريقه ساخت بتونه روغني و بتونه پلاستيك

ساخت بتونه روغني :

 

 

ابتدا رنگ همرنگ را انتخاب كرده و پس از ريختن رنگ شروع به ريختن مقداري مل ( پودر بتونه ) مي كنيم

و با حركت كاردك درون ظرف، رنگ را با مل مخلوط مي كنيم و پس از اينكه كاملا مخلوط كرديم به روي تخته بتونه ريخته و با كاردك و تيغ شروع به عمل آوردن آن مي كنيم.

نكته: چون بتونه روغني حالت مايع دارد، در پوشاندن سوراخها ممكن است مشكلاتي پيش آيد. يكي از اين مشكلات اين است كه بتونه به طرف پايين حركت مي كند و خود بتونه، تكه تكه مي شود. براي جلوگيري از تكه-تكه شدن بتونه، در روي كار، مقدار بسيار كم، آب سرد به بتونه اضافه مي كنيم تا هم بتونه سريعا سفت و سخت شود و هم از فروريختن آن جلوگيري شود.

ابتدا مقدار رنگ و غلظت رنگ بايد معلوم شود. سپس، براي اينكه غلظت روغن روي پوشش روغن الف (كه به عنوان آستر زده مي شود) و چسبندگي و پوشش بيشتر، رنگ اصلي سفيد را از هر كدام يك پيمانه، مخلوط مي كنيم، سپس با مخلوط كردن تينر، رنگ را شل و روان مي سازيم و با استفاده از رنگها، به رنگ دلخواه خود مي رسيم.

سعي كنيد براي تبديل رنگ، ماده رنگ را ابتدا در ظرفي جدا شل كرده و بسيار آرام و به مقدار كم، آن را با رنگ اصلي مخلوط كنيم و نيز توجه داشته باشيد در هر بار ريختن قطره اي از ماده، رنگ آن را با چوب رنگ ، كه به عنوان مخلوط كن استفاده مي شود ، هم زده شود و دقت كنيد كه به هيچ عنوان ، ماده رنگ در كف ظرف شما يك جا به شكل گلوله نماند

ساخت بتونه پلاستيك:

رنگ پلاستيك را با آن رقيق كنيد. سپس با افزودن چسب چوب ميزان چسبندگي آن را بيشتر كنيد، سپس با اضافه كردن مقدارهاي كم مل آن را به حالت خمير درآوريد. سعي كنيد مل با مخلوط رنگ و چسب چوب كاملا مخلوط شود تا در زمان استفاده با مشكل مواجه نشويد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۰:۴۲ ] [ بابك قلي پور ] [ نظرات (0) ]
کد کج شدن تصویر
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 78
دیروز : 94
افراد آنلاین : 1
همه : 42823
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
کد کج شدن تصویر

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم